دوشنبه 1399/8/5 - 59 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر شوشتر - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
شکرا... سلیمانی
شکرا... سلیمانی
امام جمعه شهر: شوشتر
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه