چهارشنبه 1400/8/5 - 48 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر شیبان - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
قاضی نواصر
قاضی نواصر
امام جمعه شهر: شیبان
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر شیبان خ 5
تلفن دفتر امام جمعه:
06136574505
شماره فاکس:
06136574505
خطبه نماز جمعه 1399/12/22
ارتباط با امام جمعه