چهارشنبه 1400/8/5 - 34 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر هفتگل - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
علی خلیلی پیربلوط
علی خلیلی پیربلوط
امام جمعه شهر: هفتگل
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه