دوشنبه 1400/6/29 - 17 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر دزآب (شهر امام) - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
احمد فیض الاسلام
احمد فیض الاسلام
امام جمعه شهر: دزآب (شهر امام)
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
06142374220
شماره فاکس:
06142374230
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
09169389310
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/15
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ شهرامام(ره)
نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ شهرامام(ره)
ارتباط با امام جمعه