چهارشنبه 1400/8/5 - 53 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر اروند كنار - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
مهدی محمدی پور
مهدی محمدی پور
امام جمعه شهر: اروند كنار
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آبادان - بخش اروندکنار - بلوار خلیج فارس
تلفن دفتر امام جمعه:
06153391870
شماره فاکس:
06153393340
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1396/12/25
ماه رجب
ماه رجب
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه