دوشنبه 1400/6/29 - 56 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر آبادان - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
علی ابراهیمی پور
علی ابراهیمی پور
امام جمعه شهر: آبادان
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
آبادان بلوار ولایت مجتمع آدینه نهاد امامت جمعه آبادان
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/11/24
ماه رجب بسیار با فضیلت است، ماه بزرگ، ماه با عظمت، قدر این ماه را بدانیم/اینکه حضرت آقا(امام خامنه ای) می فرماید: ما هستیم که باید شرط بگذاریم ،سیاست و حرف قطعی و برگشت ناپذیر- این را باید تبدیل کنیم به یک آیه در حقیقت غیر نسخ شده ،نگذاریم این بیان حضرت آقا زمین بماند،همه ما موظفیم؛ چه که کسی که انقلابی هست، چه کسی که ایرانی هست، چه کسی که دلش برای نظام می‌سوزد وچه کسی دلش برای سرمایه ،شغل و آبرو و حیثیت کشور خودش میسوزه هر کسی هر کجا هست نباید بگذارد حرف آقا زمین بماند.
ماه رجب بسیار با فضیلت است، ماه بزرگ، ماه با عظمت، قدر این ماه را بدانیم/اینکه حضرت آقا(امام خامنه ای) می فرماید: ما هستیم که باید شرط بگذاریم ،سیاست و حرف قطعی و برگشت ناپذیر- این را باید تبدیل کنیم به یک آیه در حقیقت غیر نسخ شده ،نگذاریم این بیان حضرت آقا زمین بماند،همه ما موظفیم؛ چه که کسی که انقلابی هست، چه کسی که ایرانی هست، چه کسی که دلش برای نظام می‌سوزد وچه کسی دلش برای سرمایه ،شغل و آبرو و حیثیت کشور خودش میسوزه هر کسی هر کجا هست نباید بگذارد حرف آقا زمین بماند.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه