چهارشنبه 1399/5/15 - 0 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر شیبان - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
قاضی نواصر
قاضی نواصر
امام جمعه شهر: شیبان
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهر شیبان خ 5
تلفن دفتر امام جمعه:
06136574505
شماره فاکس:
06136574505
خطبه نماز جمعه 1399/5/3
گناهانی که گناهکار آنها در این دنیا مجازات میشود
گناهانی که گناهکار آنها در این دنیا مجازات میشود
ارتباط با امام جمعه