چهارشنبه 1399/5/15 - 12 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر انديمشك - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمصطفی حسینی نوری
سیدمصطفی حسینی نوری
امام جمعه شهر: انديمشك
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان اندیمشک بلوار راه آهن جنب مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
06142624141
شماره فاکس:
06142628901
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/9/9
روزی که من به دیگران احترام بگذارم ان روز خوشحال و اقناع می شوم.
روزی که من به دیگران احترام بگذارم ان روز خوشحال و اقناع می شوم.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه