چهارشنبه 1399/5/15 - 48 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر سوسنگرد - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
علی شمیل پور
علی شمیل پور
امام جمعه شهر: سوسنگرد
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خوزستان - سوسنگرد : کوچه پشت شهرداری دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
061-36751222
شماره فاکس:
061-36751221
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
09162202027
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1399/5/3
خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان دشت آزادگان
خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان دشت آزادگان
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه