دوشنبه 1398/2/2 - 19 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر ماهشهر - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
عبدالحسین غبیشاوی
عبدالحسین غبیشاوی
امام جمعه شهر: ماهشهر
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
ماهشهر بلوار طالقانی
تلفن دفتر امام جمعه:
06152322060
شماره فاکس:
06152353240
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/11/26
خطبه های مورخ 97/11/26
خطبه های مورخ 97/11/26
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه