چهارشنبه 1399/5/15 - 55 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر شوش - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمحمد امام
سیدمحمد امام
امام جمعه شهر: شوش
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خوزستان .شهرستان شوش دانیال (ع) جنب فلکه چائیده
تلفن دفتر امام جمعه:
06142827470
شماره فاکس:
06142827470
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
مشارکت و حضور همه جانبه مردم انقلابی در پای صندوق های رای گیری-معرفت و ذکر اهل بیت؛ مهمترین مولفه تابآوری ملت ایران-نگاهی به وصیتنامه بیدارکنندهی حاج قاسم-پیروزیهای بزرگتر جبهه مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی-خطای انسانی در زمان صدر اسلام و فضاسازی دشمنان-
مشارکت و حضور همه جانبه مردم انقلابی در پای صندوق های رای گیری-معرفت و ذکر اهل بیت؛ مهمترین مولفه تابآوری ملت ایران-نگاهی به وصیتنامه بیدارکنندهی حاج قاسم-پیروزیهای بزرگتر جبهه مقاومت پس از شهادت سردار سلیمانی-خطای انسانی در زمان صدر اسلام و فضاسازی دشمنان-
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه