چهارشنبه 1399/5/15 - 46 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر دزآب (شهر امام) - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
احمد فیض الاسلام
احمد فیض الاسلام
امام جمعه شهر: دزآب (شهر امام)
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
06142374220
شماره فاکس:
06142374230
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
09169389310
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/1/8
نماز عبادی سیاسی جمعه 8 فروردین 1399
نماز عبادی سیاسی جمعه 8 فروردین 1399
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه