دوشنبه 1397/11/1 - 51 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر چمران - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
امام جمعه شهر: چمران
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.