چهارشنبه 1399/5/15 - 36 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر آغاجاري - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمیثم موسوی
سیدمیثم موسوی
امام جمعه شهر: آغاجاري
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خوزستان شهرستان آغاجاری بلوار مخابرات
تلفن دفتر امام جمعه:
06152662791
شماره فاکس:
06152662791
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
نمایندگان جدید بدانند باید پیگر قوانینی در مجلس باشند که نتیجه اش اشتغال فراوان برای جوانان باشد
نمایندگان جدید بدانند باید پیگر قوانینی در مجلس باشند که نتیجه اش اشتغال فراوان برای جوانان باشد
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه