دوشنبه 1397/11/1 - 26 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر آبادان - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
علی ابراهیمی پور
علی ابراهیمی پور
امام جمعه شهر: آبادان
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه