شنبه 1396/7/29 - 48 : 11
مشخصات امام جمعه
سید قدرت الله ناصری
سید قدرت الله ناصری
بهبهان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2


خطبه اول

امروز حقیقت تقوا یعنی آن تقوای
مجسم آن عبودیت محض عبارتست از اسد الله غالب علی ابن ابیطالب(ع) زندگی سراسر او تقوا و عبودیت است عبادت در زندگی علی(ع) هیچ چیزی دیگر به چشم نمی خورد جز خدا و خداپرستی و کرنش در مقابل عظمت الهی در ابعاد زندگی علی(ع)هیچ چیز دیگری وجود ندارد،عبادت علی(ع)بگونه ای است که همه را به تعجب واداشته است هم از لحاظ کمی وهم کیفی.از لحاظ کمیت نقل شده است که در شبانه روز 1000رکعت نماز می گذارد و در کیفیت عبادت علی(ع)همان گونه که در محراب می ایستاد از همه قطع می‌کرد و می‌برید و جز به خدا به جای دیگر وصل نبود به گونه ای بود که بارها از خوف خدا مدهوش می‌شد بگونه ای بود که تیر از پای او می کشیدند در حال نماز و او متوجه نمی شد بگونه ای بود که به هنگام نماز مسکین را فراموش نمی کرد و بر خلاف آن چیزی که فخر رازی می‌گوید که شما چطوری می‌گویید از یک طرف تیر از پایش می کشیدند و متوجه نمی شد و از جانب دیگری می گویید اگر مسکینی در اطراف او سؤال می‌کرد پاسخ او را هم می‌داد وانگشتری خود را می‌بخشید این دو با هم متنافی هستند اما او ندانسته است که مسکین فرستاده خداست علی(ع)وقتی که در محراب عبادت می ایستد همه اسما حسنی الهی برای او مجسم است این گونه نیست که بعدی از ابعاد صفات الهی او را غافل از بعد دیگری بکند.یکی به عشق مجازی گرفتار بشود و از اطرافیانش خبری نداشته باشد
و در خود فرو رفته باشد یکباره به او بگویند پیک معشوقه تو رسید چه حالی پیدا می کند همین گونه است وقتی مسکین رسول خدا شد علی(ع)در هیچ جهتی از جهات از خدا غافل نمی‌شود مگر ممکن است فرستاده خدا مورد توجه علی(ع) قرار نگیرد بنابراین این سخن فخر رازی بی مفهوم است که می گوید.
در باب عبادت علی(ع) نقل شده است که دشمنان را هم به تعجب واداشته است زرار یکی از اصحاب علی(ع) وقتی که نزد معاویه می‌آید معاویه می‌گوید علی را برای من توصیف کن بعد از شهادت علی(ع)در جواب معاویه می‌گوید یک وقتی دیدم علی(ع)را در نیمه های شب مشغول عبادت بود مثل مار گزیده ای به خودش می پیچید از شدت خوف خدا و مثل یک انسان اندوهناک و محزون به شدت گریه می‌کرد می‌گوید وقتی اوصاف علی(ع)را برای او تعریف کردم دیدم اشک از چشمان معاویه هم جاری شد یعنی آن انسان با آن قساوت قلب وقتی که خوف خدا و عبادت علی(ع) را می‌بیند این گونه اشک از چشمان او جاری می‌شود علیرغم اینکه در زمان حیات علی(ع) از هیچ توطئه ای فروگذار نکرد و بعد از شهادت او دستور داد تا بالای منابر ناسزای علی(ع) را بگوید یکی دیگر از اصحاب علی (ع) به نام عدی که آمدم بر معاویه شدم معاویه اول خواست یک چیزی از زبان من بکشد که من ناسزای علی(ع) را بگویم گفت علی(ع) انصاف درباره تو را نداشت سه فرزند تو را به کشتن داد در صفین در حالیکه حسن و حسین(ع) هنوز زنده هستند می‌گوید من بلافاصله جوابش را دادم من درباره علی(ع) انصاف روا نداشتم چرا که علی(ع)زیر خاک است و من نباید زنده باشم باید من زیر خاک باشم و علی(ع) زنده باشد و می‌بیند تیرش کارگر نیفتاد،می‌گوید علی(ع) را برای من توصیف کن علی(ع) می‌گوید مرا معذور بدار از این کار،می‌گوید نه دست بر نمی دارم جز اینکه علی را برای من توصیف کنی می‌گوید به خدا قسم حکمت از اطرافش می جوشید به شدت از دنیا و علائق دنیا متنفر بود با شب وتنهایی شب بسیار مأنوس بود بسیار اشک و گریه می‌کرد همه اش در حال فکر بود


در هیبت علی(ع) سعسة بن سوهان می‌گوید:بگونه ای بود که با همه ما روف و مهربان بود اما وقتی که پای و کار و حساب پیش می‌آمد تا وقتی که در مجلس او بودیم مثل شمشیری بالای سر ما حاضر بود و ما هرگز نمی توانستیم بدون اذن او سخنی بگوییم.علی(ع) به ما خوب آموخت به ما درس بسیار خوبی داد که ما باید این درس را امروز یاد بگیریم همانطور که قرآن کریم به روز و زنده است و امروز هم مشکلات ما را بیان می‌کند و درمان،دردهای بی درمان ماست،علی که قرآن ناطق است اینچنین است او با زندگی خویش با قاطعیت خویش با اجرای عدالت خویش با یاری مظلومان،با ستیز با ستمگران مستکبران و قدار بندان زمان خویش با کوتاه نیامدن از اصول و ارزشهای اسلامی که تا لحظه آخر به روی آنها پافشاری می‌کرد این درس را به ما داد که اگر می‌خواهی اسلام گسترش بیشتری پیدا بکند اگر می‌خواهید افراد بیشتری را جذب اسلام بکنید اگر می‌خواهید جوانان را به اسلام جذب بکنید راهش این است که بر اصول وارزشها پافشاری بکنید این را علی(ع)خوب به ما آموزش داد و نمونه عملی خودش بود او با کوتاه نیامدن از روی ارزشها،معیارها و ملاک های اساسی اسلام با قطعیت بی نظیر خودش نشان داد انچه که می‌تواند گسترش اسلام باشد عبارت است از همین ارزشها و اصول اساسی اسلام.بعضی‌ها امروز چنین وانمود می‌کنند که ما اگر بخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم ما اگر بخواهیم تعداد بیشتری را سوار قطار اسلام بکنیم ما اگر بخواهیم جذب حداکثری داشته باشیم راهش این است که از اصول خود کوتاه بیاییم،از ارزشهایی که انقلاب و اسلام را برای ما به ارمغان آورده است قدری کوتاه بیاییم تا چهره اسلام را به صورتی جذاب به دنیا معرفی کنیم اگر بخواهیم چنین کاری را بکنیم باید دست از بعضی از اصول و ارزشهای خود برداریم تا بتوانیم جذب حداکثری داشته باشیم این سخنی است که بعضی از افراد به صورت آشکار می‌گویند
و بعضی وقتها با عمل و رفتار خویش نشان داده‌اند و عمل می‌کند که ما دنبال این هستیم که چنین کاری را بکنیم ما باید دست از امر به معروف و نهی از منکر برداریم ما باید راه بی حجابی و بد حجابی را باز کنیم قدری تسامح کنیم تساهل بکنیم چرا؟ تا بتوانیم جوانان را جذب بکنیم قدری دستی از مظلومان برداریم کمتر در مقابل مستکبرین قد علم بکنیم وبر علیه آنها موضعگیری کنیم چرا؟ تا بتوانیم جذب حداکثری داشته باشیم این سخن را علی با سیره و سنت خویش ابطال کرده است او نشان داده است در حالی که ذره ای از اصول اساسی اسلام و ارزشهای قرآنی کوتاه نیامده است و تا لحظات آخر بر اساس تقوا و عدالت و شجاعت و شهامت در مقابل بیگانگان ایستادگی کرده است و پای عدالت به میان می آمد نزدیکان خویش را هم نمی شناخت او با این اجرای عدالت قاطع و با این حمایت از مظلومین و با این ستیز با دشمنان به ما نشان داده که راه گسترش اسلام همین اصول است چرا که این اصول با فطرت همه انسان‌ها مطابق است و هیچ انسانی که اصول اسلام را که بر اساس فطرت است ببیند و مشاهده بکند و از آنها متنفر بشود هرگز چنین نیست اگر افراط و تفریطی در کار نباشد اگر سیره و سنت نبوی و علوی اجرا بشود اگر مولایمان علی(ع) باشد و در همه زمینه ها ما بخواهیم از او درس یاد بگیریم و پیروی از او داشته باشیم این مسئله مسلم است که همین رعایت و پافشاری بر اصول و ارزشها خود باعث جذب حداکثری و باعث گسترش بی سابقه اسلام خواهد شد زندگی علی(ع) این را به ما نشان داده است این گفته من نیست این سخن واسطه بین آسمان و زمین،شمس الشموس علی بن موسی الرضا(ع) که ولی نعمت همه ما ایرانیان است فرمود شما نمی خواهید کاری بکنید شما سخنان ما را بی پرده برای مردم بیان بکنید سیره و سنت ما را بالعیان برای مردم بیان بکنید
خطبه دوم نماز جمعه بهبهان توسط حاج آقا ناصری :
شاهد هستید این دو هفته اخیر بسیاری از مردم شهرمان نگران دارایی های خودشان هستند که در یکی از موسسات قرار دارند بشدت نگران و آنها را ناآرام کرده است یکی از مقامات شهرستان به من گفت بهبهان تنها ٣٧۵ میلیارد تومان متعلق به مردم بهبهان بوده است.
اين سرمایه و این شعار تعاون استان علی البر و تقوا کجاست

این در حالی است که کشتار گاه بهبهان هم کشتار گاه سنتی و هم صنعتی که جدیدا تأسیس کرده اند. کشتار گاه سنتی به مثابه کشتارگاه نیم قرن پیش است، فاضلاب آنها در بین خانه های مردم می رود وضعیت بهداشت بسیار بد و بوی تعفن منطقه را برداشته است.
شهرهای مختلف به دلیل همین استاندارد ها گوشت را از بهبهان خرید نمی کنند و شهرهایی که کوچکتر بوده اند و زیر مجموعه ما بودند.  

سال ٨١ کشتار گاه صنعتی تأسیس شده است در نزدیکی پلیس راه چه عظمتی است چه تجهیزاتی می گویند با یک میلیارد تومان این کشتارگاه حداقل راه اندازی می شد به سود دامپروری و بهداشت است اما کسی در فکر نیست.  

اگر این فرهنگ قرآنی در بین مردم راه می افتاد سود  بیشتر می شد اشتغال ایجاد می شد بیکاری جوانان عزیز که سالیان منتظر اشتغال هستند و منتظر ازدواج آنهم بر طرف می شد

جشن گلریزان و حدود ٣۶ نفر زندانی غیرعمد مانند تصادف و دیه و مهریه در زندان هستند سال گذشته مبلغی که در بهبهان کمک شد ۵٠ یا ٩٠ میلیون بوده است.  ستاد دیه یک میلیارد و نیم کمک کرده و ٢۵ زندانی را آزاد کرده است.  امیدواریم امسال جشن گلریزان مبلغ خوبی کمک کند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه